29. jaanuar 2010

Kas arst ravib usalduskriisi?

Kui pöörata põhjuste ravimise asemel kogu aur tagajärgedele, pole head loota. Lisaks arstiteadusele kõlbab sama põhimõte mujalegi. Kui usaldamatust lapsevanemate vastu hakatakse läbi arstitõendite reguleerima, on kahju suurem kui võimalik kasu.

23. jaanuar 2010

Lapse koolivalmidus - kuidas ei tohiks otsuseni jõuda

Koolid on sageli hädas: nende arvamus lapsele parimast lahendusest on üks, lapsevanemal teine või ei saa vanemat üldse kätte. Ehkki valdav osa lapsevanemaid teeb väga meelsasti lapse arengu huvides koostööd kooliga ja vajadusel ka erialaspetsialistidega, olles vahel isegi liiga innukad, on ka probleemseid juhtumeid.

19. jaanuar 2010

Kes on perekond?

19. jaanuari Riigikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul oli taas arutluse all, et kes on see täpsem kooslus, mis moodustab tegeliku perekonna.

15. jaanuar 2010

14. jaanuar 2010

Kuum kartul nimega "koolikatsed"

Üldist lapsega tutvumist ja kooliküpsuse hindamist ei tasuks küll põlata, iseasi on sellise olukorra lahendamine, kus selline tutvumine tuleb ette võtta olukorras, kus koolis on lihtsalt juhtumisi vähem kohti kui on kooli astuda soovijaid lapsi. Vaatame ka, kuidas on asi korraldatud Soomes.

12. jaanuar 2010

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusettepanekuid vol 2

Eesti Lastevanemate Liit kutsus 5. jaanuaril kokku huvigruppide (õpilased, lapsevanemad, õpetajad, koolide tugitöötajad, koolijuhid, haridusametnikud, ministeeriumi esindajad, Riigikogu liikmed) ümarlaua, et arutada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (PGS) laekunud ettepanekuid. Siin ettepanekud, kus lõplik sõnastus on jäetud kultuurikomisjonile või kus on tegu redaktsiooniliste parandustega.

4. jaanuar 2010

Rootsi uuest kooliseadusest

Siin kommentaarides on palju küsitud skandinaavia näidete kohta. Me pole ainsad, kes uue kooliseadusega vaeva näevad. Kõige värskemalt ehk 10. detsembril sai uue kooliseaduse valitsuses vastu võetud Rootsi.

Eilne päev koolide väljastpoolt hindamiseks

Koole tuleb kuidagi ka väljastpoolt hinnata, aga kas tõesti on riigieksam selleks sobivaim mõõdik?

Kui palju on palju?

On ühiskondlik kokkulepe, kui palju koolist põhjuseta puudumist on liiga palju ja kuidas karistada lapsevanemat, kes ei saa hakkama oma lapse koolitamisega.

Koos või eraldi? Põhikool ja gümnaasium


Uues põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõus on kõige enam poleemikat tekitanud §2, kolmas lõige, mis ütleb, et põhikool ja gümnaasium peavad tegutsema eraldi asutusena.