31. mai 2010

Kuidas leida piirkonnale sobiv parkimiskorraldus?

Vaatame, kuidas peaks olema üles ehitatud parkimiskorralduse muudatuste protsess. Järgnevalt pole kirjas konkreetseid lahendusi, vaid on kirjas, kuidas neljast tööetapist koosnev protsess tegelikult ühes omavalitsuses käima peaks.

28. mai 2010

Hoiame Kalamaja hoove!
Allpool pöördumine, millega soovime juhtida Tallinna Linnavolikogu tähelepanu elanike rahulolematusele kavandatava tasulise parkimisala laiendamisega.

20. mai 2010

5-eurone ka ATM-st!

Mida euro tulek inimestele tähendab? Tuleb osta või meisterdada teistsugused rahakotid, ja kui midagi ei muutu, tuleb enamikel meist oluliselt muuta ka oma senist arusaama pangaautomaatidest ja sularahast. Või ehk siiski mitte?