8. september 2013

Mis muutub muuseumikülastajale?


Juulis jõustus täiesti uus muuseumiseadus, eelmine pärines 20 aasta tagusest ajast.
2-aastane Helmi
naudib Pärnu muuseumi
Vaatame, mis ja miks muutus muuseumide külastajate jaoks. Muuseumiseadus kehtib kõikidele riigimuuseumidele ja muuseumidele, mis soovivad riigilt toetust, ent loodetavasti järgivad häid eeskujusid ka näiteks era- ja kohalikud muuseumid. Tegemist on ühe kõige kaasaegsema muuseumiseadusega maailmas, ja seda ikka sisu ning eesmärke, mitte värsket jõustumiskuupäeva arvestades. Eriline tänu kuulub selle eest aktiivselt kaasalöönud muuseumitöötajaile.

6. september 2013

Ennetähtaegselt pensionile

Sain küsimuse selle kohta, kas tuleks muuta midagi ennetähtaegselt pensionile minemise seadusandluses, kas see on üleüldse õiglane ja arvasin vastuseks nõnda:

4. september 2013

Vanemahüvitis muutub inimlikumaks, aga pikk tee veel minna

Kes ütles, et poliitikas midagi ei muutu ja et kõik kodanikuinitsiatiiv on mõttetu? Allpool mu avaldus Sotsiaalministeeriumile 16. detsembrist aastast 2006. Ja nüüd on juba ja tõesti hakatudki reageerima (noh, Riigikohus selle paragrahvi Põhiseadusevastaseks kuulutamisega aitas ka veidi kaasa), muudatuseelnõu juba Riigikogu poole teel. Täna kirjutaksin sellist avaldust juba oluliselt teadlikumalt, ent kuna kiri on niikuinii avalik, siis olgu ta ka siinkohal eelseisvatesse vanemahüvitise teemalistesse debatiidesse lisatud. Aastast 2006. Muide, vastuseks tuli tookord, et noortel emadel ongi ette nähtud töötamine sel perioodil ilma töö eest tasu saamata.

2. september 2013

Mis muutub gümnaasiumiõpilaste jaoks uuel õppeaastal?


Gümnaasiumiõpilase jaoks on uuel õppeaastal nii sisulisi kui ka vormilisi muutusi õppetöös, mis tulenevad muudatustest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses - laeiamlt võttes tulenevad need muudatused muidugi elust enesest. Häid valikuid!