22. jaanuar 2011

Kurvale teemale mõeldes

Riigikogus on praegu arutelu all kalmistuseaduse eelnõu. Esitasin sellele parandusettepanku, mis puudutab väga valusat teemat: surnult süninud lapsi. Parandusettepanek on kantud usust, et lapsevanemate valikuid tuleb sellistel puhkudel tingimusteta austada. Parandusettepaneku koos selgitusega leiate siit:

14. jaanuar 2011

Palgaerinevused ja lapsed


Laps või kõrgem palk? Otseselt ei mõtle nii vast keegi, aga oma eluteed kaalutledes on lastega kaasnev palgaerinevus siiski oluline argument, miks muidu on peredes lapsi vähem kui neid tegelikult ehk soovitaks. Lastest tingitud palgalõhe on tegelikult väga lihtsalt ületatav. Ja kuna lapsevanemad on lojaalsemad, organiseerimisvõimelisemad, kainemad, vastutustundlikumad, leidlikumad ja perspektiive paremini tunnetavad töötajad, siis väheste muudatustega saavutaksime ehk vastupidisegi palgalõhe - kui miskit lõhesarnast üldse eesmärgiks võiks pidada.

5. jaanuar 2011

Lumi ja linn ja Soo tänav 34

Planeeringutes nõutakse äranäitamist, kuhu panna autod ja kuhu voolab vihmavesi. Aga lumi? Ma pole näinud viimastel aegadel ühtegi linnaplaneeringut, mis lumist kliimat mainiks. Ehk on aeg käes nii mõtlemise kui planeerimise muutusteks?

3. jaanuar 2011

Töövihikute diktaadi vastu

Sellised ülesanded õpikusse!

HEAD UUT AASTAT KÕIGILE!
Võib vaid ette kujutada, millist rõõmu tekitas kõikides kirjastajates esimene pedagoog, kes leiutas töövihiku. Tänaseks on töövihikute kirjastamine koolidele ületanud pedagoogilise otstarbekuse piirid suure kaarega ja mõjub juba halvasti laste arengule. Ning ma ei räägi ainult liigraske koolikoti all kühmu vajumisest, vaid lapse arengust laiemalt.