28. jaanuar 2013

Uuendused Soome lastekaitseseaduses


1. jaanuarist jõustusid põhjanaabrite lastekaitseseaduse kolme suuremat muudatust, mis tasuks ka Eestis üle võtta. Uue lastekaitseseaduse tegemine on nimelt meilgi parasjagu käsil. Väga ääriveeri on need teemad ka meie seadustes olemas, erinevused on põhjalikkuses ja ulatuses.

25. jaanuar 2013

Pensionitõusust ja invaliidsuspensioni tõusust

Tulevased pensionärid
põlevkivikaevanduses
Sain ettepaneku, et invaliidsuspension võiks tõusta kiiremini kui muud pensionid. Vastasin nõnda:

17. jaanuar 2013

Palgalõhe väheneb, aga vaesus kasvab


Äsja sai valmis Euroopa Liidu tööturu viimase kvartali analüüs - sooline palgalõhe on vähenenud, aga vaesus kasvanud. 

14. jaanuar 2013

Lasteaia kohatasu ei tohiks tõusta automaatselt


Lapsevanemate poolt makstav lasteaia kohatasu ülemmäär on Eestis seotud riiklikult kehtestatava palga alammääraga selle eesmärgiga, et kohatasu ei tohi olla perekonnale liialt koormav. Lasteaed peab olema lapsele ligipääsetav: lapsel peab olema lasteaias koht alates lapse pooleteiseaastaseks saamisest juhul, kui pere seda kohta soovib ning tasu lasteaias käimise eest ei tohi olla nii suur, et see võiks takistuseks saada aushariduse ehk teisisõnu põhikooli-eelse hariduse omandamisel. 


8. jaanuar 2013

Millest sõltub vere värskus?

Sain päringu ajakirjandustudengilt, kes soovis leida optimaalset arvu oma uurimistööle teemal - „Kui suure osa igast uuest parlamendikoosseisust peaks moodustama uued, seni parlamenti mitte kuulunud, liikmed?“