2. juuli 2013

Eestil läks täna OSCE parlamentaarsel assambleel üle ootuste hästi

Eesti jaoks oli OSCE parlamentaarse assamblee aastakoosolekul kaks põletavat teemat - esiteks küberturvalisus ja inimõigused, kus olin ise resolutsiooni esitajaks ja teiseks kodakondsuspoliitika teemaline avaldus Venemaalt, millele olin teinud parandusettepanekuid ja mida ülisüdikalt tõrjus Juku--Kalle Raid ka minu nimel, sest pidin just samal ajal teises ruumis kaitsma küberteemasid. Läks väga hästi: küberturvalisuse ja inimõiguste resolutsioon võeti vastu ning kodakondsusteemad lükati tagasi.

Küberturvalisuse resolutsiooni kõne OSCE parlamentaarsel assambleel


Tänasel (02.07.2013) OSCE parlamentaarsel assambleel vastu võetud küberturvalisuse resolutsioonil läks hästi - see leidis hääletamisel toetust. Debativoorus võtsid sõna Kanada, Venemaa, Poola ja Valgevene parlamentäärid. Allpool mu kõne tekst, mille resolutsiooni autorina esitasin teksti tutvustades.