29. jaanuar 2012

Kõne IRL Suurkogul 28.01.2012


Head sõbrad!

Ma tahaks loota, et tänane üldkogu on meie auväärse ajalooga erakonna jaoks ühes mõttes oluline.

25. jaanuar 2012

Ligimesearmastus


Ligimesearmastus ning emalikult hooliv suhtumine on nii sotsiaalpoliitika kui ka paljude teiste poliitikate alusväärtus.

24. jaanuar 2012

Inimõigused ja põhivabadused


Konservatiivne maailmavaade tugineb inimese vabaduste ning vastutustunde austamisel ning inimõiguste kompromissitul kaitsmisel.

21. jaanuar 2012

Uus lehekülg. Uus IRL. Liisa teesid

Hea mõttekaaslane!


Ühe tegusa erakonna lugu on nagu avatud raamat. Üle kahe kümnendi kestnud erakond IRL on alustamas selles raamatus uut peatükki. 

IRL: Inimlik erakond


IRL liikmetena eristume teistest Eesti erakondadest aktiivsete kuulajatena ja pikaajaliste sihtide seadjana.

19. jaanuar 2012

Kõrgharidusreformi eelnõu (89 SE) viimased muudatused

IRL seisab võrdse ligipääsu eest haridusele. Tasuta kõrghariduse eelnõu on saanud tänu kõikide heale kaastööle palju parem. Täna tehti Riigikogu kultuurikomisjoni poolt eelnõusse viimased muudatused. Kuna selle kohta on juba palju küsimusi, siis selgitan rõõmuga lähemalt:

It is the economy, stupid*!


Majanduspoliitika globaalsed küsimused nõuavad lahendusi ka Eestis.

IRL: rahanduspoliitika teesid


Rahaasjad peavad olema korras.

18. jaanuar 2012

IRL: välispoliitika teesid


Eesti välispoliitika eesmärk on Eesti riigi iseseisvuse tagamine. Meie erakond on kõige rahvusvahelisem Eesti erakond.

9. jaanuar 2012

Akadeemilisest puhkusest ja tudengi õigusest õppida


Üks tasuta kõrghariduse reformi debatiküsimusi on olnud akadeemilise puhkusega seonduv.

Tudengitoetused ka vajaduste järgi - JAH!


Vajaduspõhised õppetoetused – kas koos tasuta kõrghariduse reformiga või hiljem?

Üle lati või joone taha?


Kas ülikooli vastuvõtt peaks olema konkursi- või lävendipõhine?

Kõik või osa rehkendusest?


Esimene ettepanek TTÜ tudengitelt pakub ülikoolis täisajaga õppeks täisaja asemel neljandiuku võrra väiksemat ehk 75% ulatuses õppekava täitmist. 

Lapsevanem ja kõrgharidus


Inimestel on keerukas valik: väga hea aeg õppimiseks ja väga hea aeg lapse saamiseks kipuvad kattuma.