19. jaanuar 2012

IRL: rahanduspoliitika teesid


Rahaasjad peavad olema korras.

Esiteks: eelarve tasakaal. Me ei tagane IRL’i nõudest tsüklilise eelarvetasakaalu osas. Ükski riik ei peaks ei lühikeses, keskpikas ega kaugemas perspektiivis lubama oma rahvale rohkem, kui seesama rahvas on valmis maksutuludena kandma. Tasakaalus eelarve tuleb seadustada vastavalt Euroopa Liidu viimase tippkohtumise otsustele ja nende põhjal valmivale lepingule.

Teiseks: euro peab jääma! Euroopa finantskriisi lahendused saavad teoks vaid üleeuroopalises koostöös. Euroopa finantskriisi lahendab Euroopa ühisrahaga seotud probleemide lahendamine. Eesti nii toetab üleeuroopalisi lahendusi ja, mis veelgi olulisem - Eesti pakub üleeuroopalisi lahendusi. Me oleme nagu heast perekonnast pärit vaene neiu, kelle varakus pole suur, ent kellel on hea maine. Kasutagem seda mainet aktiivsemalt ja konstruktiivsemalt! Euroalal ei tohi levida laiskade poliitikute töömeetodid, kus rahvale pakutakse pidevat palgakasvu ja toetuste tõusu, mida samas läbi inflatsiooni jälle tegelikkuses tasandatakse. Sellist pettust IRL ei talu. Riigirahandus peab olema läbipaistev ja tasakaalu ei tohiks "osta" Riigikogust igasuguste koolikatuste ja spordisaalide riigieelarvesse arvamise kaudu.

Kolmandaks: Meie maksupoliitika eesmärgiks on inimesete ja riigi kestev toimimine, iga inimese toimetulek. Euroala koridorides juba toimub arutelusid võimaliku maksusüsteemide ühtlustamise üle, ning Eesti peab olema valmis pakkuma omi lahendusi. Maksustamise osas on IRL valmis alustama arutelusid maksusüsteemi paremaks sünkroniseerimiseks teiste euroliidu maade maksusüsteemidega. Arutu ümberjagamine pole meie tee.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar