22. veebruar 2011

Täna õhtul räägime tulest

Kaastunne ja valus lein on kaasa toonud suure avalikkuse huvi hooldekodude ja lasteasutuste tuleohutuse vastu, ka töökohtadel kontrollitakse, kas tuleohutusega on kõik korras. Väga väikesed lapsedki saavad tragöödiast aru ja tunnevad hukkunud lastele ning nende lähedastele südamest kaasa. Järeldus on ka see, et täiesti korras ja kontrollitud ohutusseadmed iseenesest elusid ei päästa. Päästetöötajad teevadki täna juba taas tubli teavitustööd, lisaks siia juurde ka lapsevanema vaatenurga.

20. veebruar 2011

Kommentaare EKO poliitikasoovitustele

Paluti kommentaare Eesti Keskkonnaühenduste Koja  poliitikasoovitustele. Kommenteerisin hästi lühidalt - igal teemal on muidugi võimalik vastata ka väga pikalt. Jätsin ära kiidulaulu nendele mõtetele, millega nõus olen, kommenteerisin seda, mida saaks mu meelest teha ehk ka teisiti. Nii et kui ma midagi välja ei paku, siis olen üldjoontes nõus ;-).

17. veebruar 2011

Surnuaiavahi tütar


Käisin täna kinos vaatamas Katrin Lauri „Surnuaiavahi tütart“. Eelesilinastus. Väga hea, väga vastututustundlikult ja hoolivalt tehtud film. Linal ajas üks inimlik häda teist taga, ent kõik oli hukkamõistuta esile toodud, jättes otsustusõiguse ja arutlusruumi vaatajale. 

12. veebruar 2011

Kes käib koolis tööl?


/Alljärgnev lugu ilmus 11.02.11 Õpetajate Lehes./
Inimese töösuhteid reguleerivad ja kaitsevad mitmed mahukad dokumendid, määrused ja seadused. Äsja valmis Andmekaitse Inspektsioonil põhjalik juhis andmekaitsest töösuhetes, sealhulgas ka pedagooge puudutavalt. Töökohtadel on filmimine lubatud ainult äärmise vajaduse korral ja ka siis peavad töötajad olema põhjalikult sellest instrueeritud. Aga õppetundide või vaheaegade videosalvestamine koolides?

5. veebruar 2011

Haige lapse hooldamise võimalustest


Perepoliitika teemal küsimus:
Mida tähendab see, et muudate peresõbralikumaks haige lapse hooldamise võimalused?