27. veebruar 2011

Aruanne valijale

Kokkuvõte tehtust.


TÖÖ ARUANNE
Töötan Sotsiaalkomisjoni liikmena. Palun tutvu minu viimase aasta töö aruandega.
Ø    Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse osas korraldasime Tallinna koolijuhtide, õpilaste ja hoolekogude esindajatega ümarlaua ning koondasime kokku eeskätt laste huvides tehtud parandusettepanekud, mis esitasin Kultuurikomisjonile.
Ø    Töötasin läbi koos Eesti Muinsuskaitse Ümarlauaga muinsuskaitseseaduse muudatused, esitasime hulgaliselt parandusettepanekuid.
Ø    Parandusettepanek Kalmistuseadusesse. Nüüd on tagatud, et jätkuvalt saavad vanemad soovi korral ja oma leina leevenduseks matta ka oma surnult sündinud mitteajalisi lapsi.
Ø    Sotsiaalkomisjonis oleme saavutanud erakondade kokkuleppeid ja algatanud mitmeid seadusemuudatusi (näiteks töötutele paindlikumad võimalused arvelolemiseks, samuti kiirem võimalus abirahasid saada, kunstliku viljastamise jäikade reeglite asendamine paindlikega jne.).
Ø    Juhtisin koos kaasatud kodanikuühendustega mitme seaduseelnõu menetlemist, kaitstes laste ja perede huve.
Ø    Algatasin kodussünnitamisel abi osutamise legaliseerimise. See ei tähenda, et propageeriksin kodus sünnitamist, olen ka ise oma lapsed haiglas sünnitanud. Kuid olen kindel, et kodus sünnitada otsustanud emadele ja vastsündinud lastele tuleb tagada abi, mis võib päästa elusid. Meist oleks väga vastutustundetu abistamisest keelduda.
Ø    Koostasin Riigikogu ajaloo kõige esimese raporti. Raport valmis koos kõikide Eesti omavalitsuste, maavalitsuste, kolme ministeeriumi ja erinevate kodanikuühendustega. Raport juhtis tähelepanu ja pakkus lahendusi laste võrdväärsetele võimalustele, pikapäevarühmade ja kooli õppetöövälise huvitegevuse korraldamisele ja rahastamisele. Raporti koos erinevatele asutustele tehtud 23 soovitusega kiitsid üksmeelselt heaks nii Riigikogu Sotsiaal- kui ka Kultuurikomisjon.
Ø    Juhin erakonna perepoliitika programmi ja osalen teiste programmiosade töös.
Ø    Osalen aktiivselt erakonna poliitikate ja positsioonide koostamisel IRL’i eestseisuse ja Riigikogu fraktsiooni liikmena.
Ø    Töötan kaasa Tallinna Linnavolikogu IRL’i fraktsiooniga, tundes muret Tallinnas toimuva pärast.

KODANIKUAKTIIVSUSE ARUANNE
Usun, et väga palju saab inimene ära teha ka kodanikuna rohujuure tasemel. Laiemad teadmised ühiskonna korraldusest on aidanud mul panustada ka nende kodanikuühenduste töösse, mille liige olen. Ka poliitikasse olen saanud tuua tänu kodanikuühendustest kaasa antud sõnumitele uusi mõtteid, parandusettepanekuid ja poliitilisi programmipunkte.
Kõik alljärgnevad kodanikuühendused on poliitiliselt sõltumatud.
v    Olen Eesti Lastevanemate Liidu eestseisuse liige. Lastevanemate Liit esindab lapse ja lapse vanemate huve erinevate otsuste tegemisel ja poliitikate kujundamisel nii avalikus kui ka erasektoris kui ka ühiskonnas laiemalt.
v    Olen Eesti Lastekaitse Liidu toetajaliige. Lastekaitse Liit jälgib laste huvide kaitstust Eestis ning erinevate otsuste mõju laste igapäevasele elule ja arenguvõimalustele.
v    Olen Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Muinsuskaitse Ümarlaua liige. Need ühendused edendavad seda, mida oma erialaliselt taustalt pean oluliseks – Eesti kultuuriväärtuste kaitset, hoidmist ja arendamist.
v    Olen MTÜ Kalamaja Selts juhatuse liige. Kohalik selts tegeleb kohalike asjadega.
v    Olen EAPN Eesti MTÜ eestseisuse liige. Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustiku Eesti osakond tegeleb euroopaliku mõtteviisi juurutamisega, et iga inimene on väärtuslik.
v    Olen oma laste koolis kooli hoolekogu aseesimees. Hoolekogu töös püüame luua laste arengu toetamiseks võimalikult hea koostöö lapsevanemate, kooli ja ühiskonna vahel.
v    Väike isiklik hobi on mul ka. Meie pere suurepärase koera algatusel olen liige Berni Alpi Karjakoerte tõuühingu liige. Tänu selle ühingu tegevusele saavad omavahel lähemalt suhelda nii koerad kui ka nende omanikud.

Oma laste kasvatamine on kõige tähtsam töö, mida üks kodanik teha saab. Aga muretsen tõesti ka selle pärast, et kõikidel meie lastel oleks parem tulevik ja võrdsemad võimalused.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar