18. jaanuar 2012

IRL: välispoliitika teesid


Eesti välispoliitika eesmärk on Eesti riigi iseseisvuse tagamine. Meie erakond on kõige rahvusvahelisem Eesti erakond.

Juba 1980ndate lõpus sõitsid Mart Laar, Trivimi Velliste, Tunne Kelam ja paljud teised head võitluskaaslased mööda Euroopat ja maailma, kandes Eesti aadet kas sõsarparteide noorteorganisatsioonide või juba „päris“ erakondade laudadele.  Toona vabast maailmast ammutatud ideed sillutasid ka teed esimese sõjajärgse valitsuse, Mart Laari juhtimisel tegutsenud kabineti ideoloogiale. Päris kindlasti poleks Eesti pöördumine Läände olnud nii sujuv, kui tänaseks IRL-i koondunud erakonnad poleks olnud nii silmapaistval tasemel rahvusvaheliselt lõimunud. Selles on uuel IRL'l aeg pöörata uus lehekülg.

Siit mu esimene välispoliitikatees: avatus! Mõnele võib tunduda, et konservatiivsus tähendab sulgumist endasse, ainult oma traditsioonide väärtustamist, piltlikult öeldes vaid kaerajaani tantsimist rahvariietes ja ööklubi põlastamist. Kaugel sellest! Konservatiivsus rahvusvahelise ideoloogiana, eriti 21. sajandil, on vägagi avatud.Ta oskab ära tunda need põhiväärtused, selle absoluutse, mis ühte riiki, ühte rahvast teisest eristab. Seda erisust oskab just konservatiivne maailmavaade hoida. Kuid samaaegselt otsib konservatiivne poliitik inimest ja tööd väärstustava maailmavaate esindajana alati kõike seda, mis rahvusvahelises elus, rahvusvahelises tööjaotuses tema riigi ja inimeste jaoks head, uuenduslikku, edumeelset on.  Seda head kasutame me eelarvamusteta, oma rahva ja riigi huvides.

Teine tees: realistlikkus! Meie väispoliitika alus on meie riigi väiksus ja tugev olemine väikese riigina. Nii väikese riigi jaoks nagu Eesti peavad välispoliitilised kaalutlused sisepoliitika ees prevaleerima. Me lihtsalt ei saa lubada endale näiteks mõne hästiorganiseerunud ühiskonnagrupi lobi pärast rikkuda suhteid mõne suure riigiga. Ja ega tegelikult mitte ka väiksema riigiga. See ei tähenda, et kõik, mis maailmast ja Euroopast antakse, tuleks paratamatu ja pühana vastu võtta, ei. Aga väikeriik saab maailmas edukalt tegutseda ainult siis, kui ta keskendub ainult kõige olulisematele teemadele. Keegi ei viitsi kuulata väikese riigi pidevat virisemist. Olgem seega oma tähtsaimate eesmärkide seadmises ülimalt täpset ja ärgem unustagem hetkekski oma suurust!

Kolmas tees: aktiivsus! Eesti parim võimalik julgeolekugarantii on meie edukas lõimumine rahvusvahelise kogukonnaga, meie liikmelisus tugevates organisatsioonides nagu NATO ja Euroopa Liit, aga ka ÜRO. See tähendab, et Eesti peab ka ise senisest veel rohkem töötama kahe ülesande täitmiseks: tugevdades rahvusvahelisi organisatsioone, tugevdama enda positsioone ja nähtavust nendes. Mitte ühtegi tühisõitu mitte üheltki ametnikut või poliitikult, mitte ühtegi vaikimist seal, kus tuleb rääkida, mitte ühtegi hõredat päevakava, mitte ühtegi minnalaskmismeeleolu. Kui tegutseme aktiivselt, arukalt ja nähtavalt kõige olulisemate küsimuste lahendamisel, millega näiteks NATO (Afganistani operatsioon) ja EL (võlakriis) tegelevad, aitame sellega nii ennast kui ka oma partnereid.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar