20. jaanuar 2012

IRL: kaitsepoliitika teesid


Iseseisvus on kallis. Iseseisvus on ainult meie endi kätes.

Tuleviku ehitamiseks peame säilitama elava sideme minevikuga. Eesti kindlalt püsiv julgeolek tagab praegu iseseisvas riigis üles kasvavale põlvkonnale kindla tuleviku, selleks tuleb täna astuda konkreetseid samme. Eelduseks sellele on meie tugev kaitsetahe ning pühendumine. Raske on seda loota, kui Eesti riik ei tunnusta ühemõtteliselt oma kodanike võitlust Eesti riikluse eest mõlema Eestit okupeerinud totalitaarse reziimi vastu.

Eesti  ei jää maailmas kunagi enam üksi. Eesti on õppinud ajaloost ega korda minevikus tehtud vigu. Me pole enam neutraalne riik, vaid osaleme aktiivselt maailmas toimuvas. Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liige - vaid aidates vajadusel teisi, võime ise loota abile. Eesti ei alistu enam kunagi vastupanuta - me astume vastu igale rünnakule, tulgu see mistahes suunast ning mil viisil tahes.

Esimene tees: me ei alistu! Eesti on õppinud ajaloost ega korda minevikus tehtud vigu. Me pole enam neutraalne riik, vaid osaleme aktiivselt maailmas toimuvas. Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liige - vaid aidates vajadusel teisi, võime ise loota abile. Eesti  ei jää maailmas kunagi enam üksi. Eesti ei alistu enam kunagi vastupanuta - me astume vastu igale rünnakule, tulgu see kust suunast ning mis viisil tahes.

Teine tees: Usutav heidutusvõime! Eesti julgeolek tugineb meie esmasele kaitsevõimele - see toetub oluliselt meie vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni Kaitseliidu tugevusele. Eesti julgeoleku tagatiseks on meie riigikaitse usutavus - me võtame seda tõsiselt. Selleks on Eesti tõstnud meie riigikaitsekulutused 2%-le rahvuslikust koguproduktist ning ehitanud meie kaitse üles suurt osa kodanikest kaasavale reservarmeele. Selle süsteemi säilitamine on ka tulevikus meie riigikaitse usutavuse aluseks. Uuendatud riigikaitse laiem mudel keskendub lisaks sõjalisele poolele ka muudele aladele, nagu näiteks sisejulgeoleku tagamisele, küberkaitsele ja psühholoogilisele kaitsele.  

Kolmas tees: tankid tulevad.  Esmase kaitsevõime tõsiseltvõetavuseks peab Eesti ühelt poolt hoolitsema oma sõdurite heaolu eest, kuid lisaks tuleb sõduritele anda ka usutavad ning tõhusad relvad. Kaasaegsete tankitõrje- ja õhutõrjerelvade kõrval kuulub nende hulka ka soomusvõimekus ehk maakeeli öeldes moodsad tankid, mis tuleb Eestile tagada. Vastasel korral ehitame üles vaid illusoorse kaitsevõime.

Elame ebakindlas maailmas. Iseseisvus on kallis.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar