9. jaanuar 2012

Üle lati või joone taha?


Kas ülikooli vastuvõtt peaks olema konkursi- või lävendipõhine?

Tudengite teine murekoht kampaanias “Kõrgharidus korda” nõutab lävendipõhist vastuvõttu ja kõlab soovina nii: “Kõrgkoolid kasutavad lävendipõhist vastuvõttu, mille järgi õppima saavad kõik, kes ületavad seatud akadeemilise lati.
Jah, muidugi, seda soovi on igati põhjust toetada ja teeme eelnõu vastavalt ka ümber. Tuleb ka rõhutada, et lõplik eelnõu sõnastus sünnib riigikogu liikmete koostöös, seega saan kirjeldada arvamusi seisuga 09.01.2012.
Ülikooli vastuvõtu korraldamiseks on mitu võimalikku mudelit: konkursipõhine (vastu võetakse näiteks 50 parima tulemuse saavutanut ja 51-ne jääb ukse taha), lävendipõhine (vastu võetakse kõik, kes ületavad lävendi ehk “akadeemilise lati”, isegi kui neid on 50 asemel näiteks 10 või 200) ja on ka veel võimalik vastuvõttu korraldada kindlaksmääratud sotsiaalse või muudele tingimustele vastavate tingimuste kohaselt (näiteks et 10% vastuvõetutest on vaesematest peredest vms, üldiselt seda mudelit praktiliselt ei kasutata).
Eelnõu 89 SE sisaldab praegu konkursipõhist vastuvõttu, eelnõu muudetakse selliselt, et vastuvõtt hakkab olema lävendipõhine. Ilmselt on mõistlik anda ülikoolile õigus teatud põhjendatud juhtudel mingeid piiranguid siiski seada – näiteks arstiteaduskonnas mahub lahangulaua taha mingiu kindel hulk inimesi ja rohkem lihtsalt ei mahu. Aga tegemist saab olla piirarvude seadmisel tõesti vaid väga hästi põhjendatud eranditega. Selline lähenemine on kaasaegses maailmas väga levinud.

Miks lävendipõhine vastuvõtt on parem? See on vaba ühiskonna tunnus, et kui palju motiveeritud ja andekaid tudengeid tahab õppida just nimelt hispaania keelt, siis pole riigi asi öelda, et kahekümne esimesest tudengikandidaadist alates pole need noored inimesed enam riigile vajalikud. Ülikoolid peavad suutma oma lävendeid nii sättida, et väga suuremahulist ala- või ülekonkurssi vältida. Üliõpilastele tekib nii aga kindlust, et piisavalt töise ettevalmistuse korral pääsetakse soovitud eriala ikkagi õppima. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar