2. september 2013

Mis muutub gümnaasiumiõpilaste jaoks uuel õppeaastal?


Gümnaasiumiõpilase jaoks on uuel õppeaastal nii sisulisi kui ka vormilisi muutusi õppetöös, mis tulenevad muudatustest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses - laeiamlt võttes tulenevad need muudatused muidugi elust enesest. Häid valikuid!

Gümnaasiumiosas kadus õppesuuna valimise nõue, ent koolid võivad õppesuundi endiselt edasi pakkuda. Õpilasele peab olema tagatud õigus valida valikaineid. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik sooritada kolm kohustuslikku riigieksamit (eesti keel, matemaatika ja võõrkeel), koolieksam, mille sisustab kool ise ning samiuti vastavalt kooli otsusele kas uurimustöö või praktiline töö. Kümnendikud peavad valima ka kitsa või laia matemaatika vahel – kõik need õpilaste otsused ja saavutatud tulemused võivad mõjutada gümnaasiumiõpilaste edasisi valikuid, seega tasub kaalumiseks aega ning tähelepanu varuda. Kõige laiemalt on edasised teed lahti neile, kes valivad laia matemaatika ning maksimaalselt valikaineid, neidki laiemast spektrist, kui üks õppesuund ette näeb. Kaasaja heal inseneril on ka hea võõrkeeleoskus ning arstile tulevad kasuks teadmised psühholoogiast või usundiõpetusest. Ning ehkki ei õpita eksamit, vaid ainet, siis tasub silmas pidada, et alla 60 punkti riigieksamitel saanuid Tartu Ülikool näiteks oma ridadesse eriti ei oota.
Akadeemilise ettevalmistuse kõrval võivad gümnaasiumid keskenduda ka parktilistele oskustele, tegeleda kutseõppega või anda gümnaasiumidiplomile lisaks huviharidust või täiskasvanuharidust kinnitavaid diplomeid. Mõned koolid on selliseid valikuid juba pakkunud, igati edukalt, ning tõenäoliselt valikud aina laienevad, sest üks viis väheneva õpilaste arvu juures ellu jääda on koolidel pakkuda midagi erilist. Noorte jaoks tähendab see võimalust otsida üles just endale sobivad valikud ning perede jaoks võib see tähendada gümnasisti elu teises omavalitsuses.

Pikemalt saad riigieksamit kohta lugeda siit: Riigieksamid 2014

 (tekst on osalt väljavõte 31.08.2013 postimees.ee-s ilmunud loost)Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar