6. september 2013

Ennetähtaegselt pensionile

Sain küsimuse selle kohta, kas tuleks muuta midagi ennetähtaegselt pensionile minemise seadusandluses, kas see on üleüldse õiglane ja arvasin vastuseks nõnda:

Ennetähtaegse pensioni võimalus on sellisena välja pakutud inimese enda huvides, see on VALIKUVÕIMALUS, mitte kohustus. Samamoodi on olemas ka võimalus minna hiljem pensionile ja saada vastavalt suuremat pensioni. Mõeldud on see nii, et inimene ise vaatab ja otsustab – näiteks et täna ma käin veel tool, mu lei ole vaja pensioni, lähen pensionile hiljem ja soovingi saada vastavalt suuremat pensioni. Sellisel moel on inimesel näiteks võimalik vältida suuremat kukkumist sissetulekutes. Kui inimesel on VAJADUS minna varem pensionile näiteks seetõttu, et tervis on läbi, siis seda ei loeta vabatahtlikuks varasemaks pensioniks, inimesele makstakse sellisel juhul töövõime kaotus kinni.

Tuleb ka märkida juurde, et Eesti on ainuke riik, kus on lubatud pensionäril töötada pensionäripõlves selliselt, et riik säilitab täies ulatuses ka pensioni. Teistes riikides vaadatakse inimese kogusissetulekut ning töötaval pensionäril väheneb pensioni suurus. Eestis on olukord vastupidine – kuna pensioni suurust mõjutab töötasult makstav sotsiaalmaks, siis suureneb töötava pensionäri pension, kuna inimene on vahepeal palka ka saanud.
Kui nüüd vaadata, mida tuleks pensionisüsteemis muuta, siis kindlasti ei tohiks muuta sedasama pensionäride õigust saada korraga nii pensioni kui ka töötasu. Meie probleemiks on väga jäigalt paika pandud pensioniiga, millest tegelikult ka lugeja küsimus tuleneb – inimestel on erinevad olukorrad, erinevad vajadused ning kõik ei käi täpselt aastanumbri kukkumise järele. Eesti võiks liikuda rohkem Soome mudeli suunas, kus pensionilemineku vanuse saab inimene ise otsustada. Ta saab välja arvutada, millises vanuses pensionile minnes oleks tema pension kõige suurem ning vastavalt oma võimalustele ja vajadustele pensionileminemise vanust ise valida. Mida varem inimene pensionile läheb, seda väiksem on tema igakuine pension – ja mida hiljem ta pensionile läheb, see tähendab ka, et mida kauem ta töötab, seda suurem on tema igakuine pension pärast pensionile jäämist.
Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine aitaks kõige esimeses järjekorras suurendada just pensionäride reaalset sissetulekut, sest kui laguses rehkendati tulumasuvaba miinimumi muuhulgas selliselt, et valdav osa pensione jäi maksuvabaks, siis nüüd on õnneks pensionid mõnevõrra tõusnud ja sellele peaks tõesti järgnema ka tulumaksuvaba miinimumi tõus.
Täpsema info ennetähtaegselt pensionile minemise kohta leiate siit.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar