28. mai 2010

Hoiame Kalamaja hoove!
Allpool pöördumine, millega soovime juhtida Tallinna Linnavolikogu tähelepanu elanike rahulolematusele kavandatava tasulise parkimisala laiendamisega.

Pöördumine Tallinna Linnavolikogu poole
Hoiame Kalamaja hoove!

            Oleme vastu elanikele tasulise parkimisala laiendamisele Tallinna kesklinna lähiümbruses.
             Tasulise parkimisala laiendamine kannab probleemid kohalike elanike õuealadele ja naaberpiirkondadele, mitte ei lahenda olukorda. Ka mujal Tallinnas tuleks vähendada elanikele tasulist parkimisala tänavatel, kus parkimiskoormus on tegelikkuses väike.
            Tasulise parkimisala laiendamine ei toeta kesklinna ümbruse liikluse turvalisust. Hoovidest väljatagurdavad autod on ohtlikud kõnniteel liikuvatele lastele ja eakatele.
            Tasuline parkimine kahjustab kohalikku väikeettevõtlust ja takistab piirkonda sobivate uute ettevõtete ja kooskäimiskohtade loomist.
            Tallinna ajalooliste eeslinnade elukeskkond ei sobi tasuliseks parkimisalaks ka oma seni korrastamata tänavavõrgu ja halva ühistranspordikorralduse tõttu.
            Mugava elukeskkonna huvides tuleb üle vaadata normatiivid, mis soodustavad autode soetamist, mitte tallinlasi jätkuvalt maksustada. Kalamaja ja teiste kesklinna lähedaste alade parkimisprobleeme, jala ja rattaga liikumise soodustamist ning võimalikke lahendusi tuleks täiendavalt analüüsida ning küsimused kohalike elanikega läbi arutada.
Linn ei tohi toetada otsuseid ja poliitikaid, mis Kalamaja ja teiste miljööväärtuslike alade hoove autostavad: hoovide täiendav koormamine parkivate autodega lõhub siinset rohelist miljööd.
            Soovime, et Tallinna Linnavolikogu jätaks vastu võtmata eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”, mille Sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna linnavalitsus on volikogule esitanud oma 26. mai otsusega.

Ees- ja perekonnanimi:
Kodulinn:

Täiendav info:
Liisa Pakosta
Kalamaja elanik, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige (IRL)
Tel. 5026191

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar