15. jaanuar 2014

Laste vaesus

Eile tutvustas Statistikaamet oma kogumikku "Laste heaolu" ja allpool vastus ajakirjaniku küsimusele, et mida lühidalt öeldes tuleks laste vaesuse vastu võitlemiseks ette võtta:

Pean suure pere emana väga oluliseks seda mõtlemise muudatust, et muresid ja rõõme vaadatakse lapse kõrguselt, mitte täiskasvanute järgi. Nii vaadates tuleb selgemini välja, et Eesti rahvas väga vaene pole, meil on 600.000 autot ja 236.000 last, see teeb ühe lapse kohta peaaegu kolm autot! Ent jõukus jaotub erinevalt, paljulapselised pered ja üksikvanemaga pered on need, kus lapsed vaesust kogevad. Ka üks puudustkannatav laps on liiga palju. 2011. Aastal oli selliseid lapsi Eestis 23.000, pärast seda puudustkannatavate laste arv vähenema hakanud, ent me pole jõudnud veel suhteliselt hea toimetulekuaasta, 2007. Aasta tasemeni.


Mida teha? Uuringu järgi on vaesus lasterikka pere ja üksikvanema nägu. Iga neljas Eesti laps kasvab lasterikkas peres! Lapsevanemate palga tõstmine on kõige kindlam viis - sellesama uuringu järgi käivad lapsevanemad meil usinasti tööl ja on ise üldiselt väga kohusetundlikud, ent palgast lihtsalt ei jätku mitme lapse kulude jaoks, üksikvanema puhul on selge, et ühest palgast ei jätku. Laste olukorra mõningane paranemine ongi tulnud asjadest, mis tõesti aitavad - kõikide kolme- ja enamalapseliste perede toetus tõusis alates möödunud aasta suvest ja tõuseb 2015 veelgi, ning nende vanemate suhtes, kes oma lihase lapse kasvatamisest kõrvale hoiavad, on riik rangemaks muutunud. Juba 21. jaanuaril koguneb IRL'I juhtimisel lai töögrupp, et vaadata, mida ikkagi saaks veel riigi poolt ära teha just üksinda last kasvatavate vanemate - enamasti on tegu emadega - aitamiseks. Järgmiseks sammuks peab olema huvihariduse rahastuse toetus, sest näiteks Tallinna linn on lõpetanud nii erahuvialakoolide toetamise kui ka koolide juures tegutsenud huviringide toetamise linna eelarvest, mille tulemusena on just vaesemate perede lastel vähenenud ligipääs huviharidusele, ja näiteks ülekaaluliste laste arv on vaid mõne aastaga kahekordistunud! Ka see on seotud nii trennides mittekäimisega, aga ka ebatervisliku toiduga - jõukate perede lapsed teevad trenni ja söövad tervislikumalt ning kokkuvõttes on ka laste ülekaalulisus üha enam vaesuse nägu, see tähendab aga topeltsuuri terviseriske täiskasvanueas. Pean väga vajalikuks ka selget üleriiklikku kava just laste vaesuse ja ilmajäetuse vastu võitlemiseks, sest keegi ei taha, et tema maksuraha valesti kasutataks või lapseni ei jõuakski. Kõige tähtsamaks ja kõige tõhusamaks jääb ikkagi lastega perede palkade suurenemine ja töötute lapsevanemate võimalused tööle asuda. Lisaks vaesusele, mis muidugi selle mure tähtsust ei vähenda, tulevad kokkuvõtetest välja veel mitmed murekohad, näiteks tervelt 76% kõikidest seksuaalkuritegudest pandi toime laste vastu! Kusjuures tegelikku sellise kuritegevuse ulatust me muidugi ei tea. Iga kümnes laps on saanud oma iimeilile seksimisega seotud sõnumi. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar