25. august 2013

Õpetajate palk ei lange. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused alates 01.09.2013


Kuna põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste teksti muudeti Riigikogus viimase minutini ja väga palju (ikkagi demokraatia!), siis pole seadusemuudatusi veel jõutud piisavalt selgitada , mis on muidugi probleem.
Seepärast on otstarbekaks vähemalt need muudatused, mis puudutavad otseselt õpetaja tööd ning jõustuvad tänavu 1. septembrist, põhjalikumalt üle vaadata. (Joonealustest märkustest leiavad huvilised viited otse vastavatele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvidele)
Valdav osa seaduses tehtud muudatusi annab vabadust ja otsustusruumi kohapeale juurde – selline võiks olla kokkuvõtlik hinnang. Seadusemuudatused koolidelt otseselt midagi uut ei nõua. Kui soovitakse  jätkata vanaviisi, siis võib seda rahumeeli teha. Kui aga kohalikus kogukonnas otsustakse üht-teist muuta, siis selleks annab uuendatud seadus senisest palju avaramad võimalused.

PALK EI LANGE!
Alati jääb oht, et mõne rumala kohaliku omavalitsuse või koolidirektori puhul (mõlemad tuleks sellisel juhul ümber valida!) tehakse kohapeal asjatundmatuid otsuseid, seetõttu jäi õpetaja garantiide süsteem üleminekuperioodiks samaks.
Mistahes muudatusteks on õpetaja senine palk kaitstud seaduse jõuga: atesteeritud õpetajatel säilivad vastavad palgad kuni atestatsiooniaja lõpuni[1] (atesteerimine ise jätkub kuni selle aasta lõpuni) ning säilivad ka senised miinimumpalgad[2], kuni jätkuva palgatõusu tulemusena on õpetaja üks miinimumpalk ületanud praeguse õpetaja-metoodiku miinimumpalga. Ka seni kehtinud seadus reguleeris vaid miinimumpalku, mitte keskmist palka või iga õpetaja palgalehte eraldi, samasugune on ka rahvusvaheline praktika. Kui palju hakkavad pädevad ja suurte kogemustega õpetajad seejärel äsja koolitunutest rohkem palka saama, on juba kohapealne otsus, mis peab toetuma osapoolte poolt heaks kiidetud palgakorraldusele. Seadus kohustab direktorit palgakorralduse põhimõtted[3]. läbi arutama nii õpetajate, lapsevanemate esindajate kui ka kooli pidajaga, kelleks on enamasti kohalik omavalitsus
Riigi poolt eraldatud palgavahendid ei sisalda enam senist detailset jaotust (keegi ka ei keela koolis samamoodi jätkata), ent on üldsummas kasvanud. 2012 oli palgarahaks 150 miljonit €; tänavu 166 miljonit €, järgmise aasta riigieelarve läbirääkimised käivad). Õpetaja keskmine töötasu peaks olema järgmisel aastal 960 eurot, miinimum vähemalt 800 (tänavuse 715 € asemel).

Järgmine postitus klassijuhatamise teemadel.[1] Prg 100-3
[2] prg 100-4
[3] prg 71 lg 2

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar