27. oktoober 2012

Kas tasuta õpe ka magistriastmes?

Sain sellise küsimuse, mille vastuse leiate allpool: 

Olen 3. kursuse tudeng. Nimelt jäime kursakaaslastega arutama teemal, mis  järgmisest sügisest kehtima hakkab ehk palju räägitud tasuta kõrgharidus. Paljudel tekkis küsimus, kas see ka sel samal aastal sisseastuvatele magistri üliõpilastele kehtib?

Teine küsimus oli, et kas see kehtib ainult päeva õppes õppivatele või ka kaugõppele (kui täita 30 EAP semestris nõue)? Lugesin teie blogist, et teile võib sel teemal kirjutada. 

Vastus sai selline:
Uus õppekulude hüvitamise kord (30 ainepunkti täitmise nõue) hakkab kehtima alates 2013/2014 õppeaastal ülikooli astunud, sealhulgas järelikult ka magistriõpinguid alustanud üliõpilasele, kes õpib täiskoormusega eesti keelsel õppekaval. Üliõpilaselt, kes alustab õpinguid osakoormusega õppekaval või viiakse sinna üle, on ülikoolil õigus nõuda õppekulude hüvitamist. Magistriõpingute alustamine tähendab õpingute alustamist järgmisel kõrgharidusastmel, välja arvatud siis, kui üliõpilane õpib bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval (erandjuhud). Täiskoormusega õppes peab üliõpilane täitma iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75 protsenti. Täiskoormusega õppe nõudeid mittetäitva üliõpilase viib ülikool üle osakoormusega õppesse üliõpilast ülikoolist välja arvamata. Päevaõpped, kaugõpped jms on seadusest mittetulenevad ülikoolisiseselt kasutatavad määratlused - oluline on jälgida ainepunktide mahtu ja õppekavale omistatud õppekeelt (nt vene filoloogia õppekava võib olla eestikeelne õppekava ka siis, kui valdav osa õppeaineid on teistes keeltes) ja seda, kas õppetöö toimub täiskoormusega.
 Üldisest korrast on ka kaks erandit, millede puhul tekib ülikoolil täiendav õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist täiskoormusega õppekaval õppivalt üliõpilaselt:
1)      kahe aasta jooksul on üliõpilane eksmatrikuleeritud ja uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale;
2)      üliõpilane on varasemalt saanud tasuta õppida ja sellest ei ole möödunud õppekava kolmekordset nominaalaega (kaheaastase magistriõpingute korral kuus aastat).
 Uus kord rakendub täielikult 2016/2017. õppeaastast, mil see hakkab kohalduma ka enne 2013/2014 õppeaastat oma õpinguid alustanud üliõpilastele.
Seega, jah, üldjuhul kehtib järgmisel õppeaastal magistriastmesse astujale ja teiseks, kui 30 EAP-d täis ja üliõpilane õpib täiskoormusega õppes, siis kehtib.

Varasemate õpingute jätkamiseks vajalik tähtaeg hakkab kulgema isiku ülikooli immatrikuleerimisest. Lisaks igaks juhuks ka ülikooliseaduse vastavad sätted:

Ülikooliseadus § 132. Õppekohtade täitmine

(4) Isikule, kellelt ei ole vähemalt poole õppekava nominaalkestuse jooksul nõutud õppekulude hüvitamist, ei kohaldata läbitud õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe korral selle õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul samal kõrgharidusastmel õppides käesoleva seaduse § 133 lõiget 1
[RT I, 30.05.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähtaeg hakkab kulgema isiku ülikooli immatrikuleerimisest. Õppekava nominaalkestuse arvestamisel lähtutakse sellest õppekavast, millele isik immatrikuleeriti.

(6) Tegevustoetuse eraldamisel võib kokku leppida õppesuunad ja õppekavad, millel õppides kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud üliõpilasele käesoleva seaduse § 133 lõiget 1.
[RT I, 30.05.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 4 tähenduses ei käsitleta samade kõrgharidusastmetena rakenduskõrgharidusõpet ja bakalaureuseõpet. Käesoleva paragrahvi lõike 4 tähenduses käsitletakse bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinevat õpet magistriõppega samaväärse kõrgharidusastmena.1 kommentaar:

  1. Uskumatu, aga tõsi Jumal on alati suur. Pärast mitmeid releases minu taotlus, mille pank, ma laenu saanud läbi väga lahke daam. Täpsema info saamiseks palume pöörduda oma e-maili teel aadressil: marilinetricha@mail.ru see pakub laenude € 3000 kuni € 3000000 kellelegi suudab seda tagasi maksta koos intressiga madal 2 % ei kahtle, et sõnum. See on ideaalne reaalsus. Levitada oma sõpradele ja perekonnale, kes seda vajavad.
    tagasimaksmine algab viis kuud pärast oma krediidi
    Jumal õnnistagu teid.

    VastaKustuta