6. september 2012

Tasuta kõrgharidus ja katkenud õpingute jätkamine

Kuidas tasuta kõrghariduse reform mõjutab vahepeal katkestatud õpingute jätkamist?

Sain sellise küsimuse: "Mul jäid õpingud rahalistel põhjustel pooleli 2009/2010 õ-a,
ma õppisin tasulisel kohal Tartu Ülikoolis, üle poole õppekavast sai täidetud.
Nüüd sooviksin õppe lõpuni viia ja ma sooviksin seda teha samal erialal,
aga Tallinna Tehnikaülikoolis. Kas mul oleks võimalik seda tasuta õppes?
Mul oleks plaan minna täiskoormusel õppesse, VÕTA järgi EAP-d üle kanda ja läbida
ained, mis on puudu ja sooritada lõputöö ja saada bakalaureus. Kas nii oleks võimalik?

Vastus lühidalt õpingute jätkamise küsimusele:
Nii hetkel kehtiv RKT süsteem kui ka 2013. aasta alguses jõustuv uus rahastamissüsteem ei kohusta uuesti õppima asuvaid üliõpilasi oma õpinguid ise finantseerima, kui nad on vähemalt poole oma varasematest õpingutest ise finantseerinud. VÕTA ja ainepunktide ülekandmine ei oma siinjuures mingit tähendust. Tegemist on ülikooli õigusega ainepunkte ülekanda, mida ei arvestata õppekulude hüvitamisel. 2013. aastal täiskoormusega õppima asuv üliõpilane ei pea oma õppekulude eest ise maksma, kui ta täidab õppekava, mille õppekeel on eesti keel täies mahus. Erandiks on olukord, kui üliõpilane asub õppima uuesti samale õppekavale kahe aasta jooksul. Sellest saab lähemalt lugeda siit.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar