5. august 2011

Lasteaia ja lapse vaesus


Last aitab vaesuse nõiaringist kõige  paremini välja hea alusharidus.

Euroopas pole ühtegi riiki, kus laste vaesuseprobleemi poleks – ikka on nii, et kui ühe sissetulekuga tuleb toita mitu suud, siis on kasutadaolev raha ühe suu kohta väiksem. Suhtelises vaesuses elavate laste osakaalu poolest asume kuskil keskmisest tasemest veidi allpool. See on väga oluline teema.

Laste vaesusriskist väljatoomisega on hakatud Euroopas üha aktiivsemalt tegelema. Sellel on nii üldinimlikud kui ka vägagi praktilised põhjused. Madalama sündivuse tõttu on igast lapsest üha enam saanud väärtus, mida ei tohi lasta kuidagi „raisku minna“. Laste vaesuse vastu võitlemisel on üheks kõige tõhusamaks viisiks vägagi üksmeelselt hinnatud hea hariduse head kättesaadavust. Mida nooremas eas, seda olulisemalt vaesuse vastu võitlemise seisukohalt. Koolieelse alusharidusega ehk siis lasteaedades õpetatava abiga saab kõige tõhusamalt aidata lapsi vaesusriskist välja. Tugeva alushariduse saanud lapsed saavad valida kooli, kus edasi õppida ja liikuda niiviisi sujuvalt edasi parema sotsiaalse staatuse suunas, võrreldes oma vanematega. Just seetõttu on Euroopa Liidus püstitatud eesmärk aastaks 2020, et vähemalt 95% lastest peab saama ligipääsu kvaliteetsele alusharidusele. Eesti on sellest eesmärgist numbrilise poole pealt umbes 10 protsendipunkti võrra maas. Enamikes kohalikes omavalitsustes on eesmärk – kõikidele soovijatele on lasteaiakoht tagatud - juba täidetud. Tallinna linnas on probleemiks nii lasteaiakohtade puudus kui ka lasteaedade masendav alarahastatus.

Tänavu viidi esimest korda Eurochild’i poolt läbi ka analüüs, et kuidas riigid laste vaesusest väljaaitamisega edenevad. Eesti on pälvinud head äramärkimist seoses lasteaedadega, ja et alusharidus on meie jaoks oluline tegevus laste vaesuse vastu võitlemisel. Mu meelest on see masendav, et meie riigi pealinna juhtkond samal teemal isegi mitte kaasa ei mõtle. Või ehk on tugevast kodanikualgatusest abi olukorra muutmisel? Või kas tõesti tuleb seadusi karmimaks teha meeldetuletusega, et lasteaiakohatde tagamine ja lasteaedade lastesõbralik ülalpidamine on tõepoolest kohaliku omavalitsuse kohustus? Sest kahjuks on niiviisi, et kui lasteaiad on vaesed, ei parane palju ka laste vaesusest väljapääsemine, sest vaesemate perede lapsed ju eralastehoidu kasutada ei saa ning muude haridusalternatiividega on ka tõenäoliselt kehvemini. Meil pole eriti muid väljapääse, kui heade lasteaiavõimaluste pakkumine, millele loomulikult lisanduvad muud peresid ja eeskätt lapsi toetavad teenused.

(Lugu ilmus Delfi poliitblogis 06.08.2011)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar