11. august 2011

Kui kaua tuleb lasteaeda minna?


Lasteaia teeninduspiirkonna määramine on praegu jäetud kohalikele omavalitsustele täiesti vabaks valikuks.
Ma toetan küll väga võimalikult vähest reguleeritust ja võimalikult suurt kohapeal otsustamise pädevust, ent mõned inimesed on mu poole pöördunud ka murega, et väikest last väsitab liiga pikk lasteaiateekond ja et miks seadusandja pole reguleerinud, et kui tihedalt peaks lasteaedasid olema või kui pikk tohiks lasteaia teekond olla.

Põhikooli teekonna pikkuse ajas on seadusandja tõepoolest määratlenud ja see ei tohiks üldjuhul ületada tundi aega kodust koolini. Tavamõistuse kohaselt peaks lasteaedasid olema vähemalt linnades veel tihedamalt, et teekond lasteaeda ja tagasi oleks lühem, kuni poole tunni pikkune. Maapiirkondades oleks otstarbekam pakkuda lasteaiateenust palju paindlikumalt, lasteaia filiaaliks võiks ju sobida kasvõi mõni korter, kus on kasvataja-pedagoog näiteks nelja lapsega, kes käivad õues mängimas nagu teisedki sama maja lapsed. Põhjamaades sellist praktikat kasutatakse ning laste tervisele ja laste õnnetundele on see küll hästi mõjunud.

Koostan suvel lasteaiateemalist eelnõud ja kuigi on pakkumisi-nõudmisi, et teekonna pikkus lasteaeda ja tagasi peaks olema seadusandja poolt maksimaalses pikkuses määratletud, tuleks sellel teemal rohkem arutelda. Kuidas teile tundub – kas oleks õigem, kui lasteaedade paiknemise tiheduse üle otsustaksid edaspidigi kohalikud omavalitsused täiesti vabalt või peaks olema ette antud mingid piirangud? Kui pooldate piiranguid, siis milline tohiks maksimaalne teekonna pikkus olla ja kuidas seda mõõta tuleks? Näiteks et linnades peaks lasteaed asuma jalgsiteekonna kaugusel ja et väljaspool linnasid ei tohiks ühistransporti kasutades kuluda lasteaeda minemiseks rohkem kui 60 minutit? Ütlen kohe ära, et mulle tunduks selline reguleerimine ülereguleerimisena, aga et olen saanud ka teistsuguseid arvamusavaldusi, siis tõstatan teema aruteluks.
Aga kui ühistransport liigub vaid korra päevas ja last pole juba seetõttu võimalik lasteaeda viia? Kas sellisel juhul tuleks lasteaiale muidu kuluv raha näiteks perekonnale hüvitada? Või korraldada omavalitsuse poolt täiendav transport? Osad omavalitsused on juba täna nii teinud ja inimesed on rahul.
Olen tänulik, kui avaldate oma arvamust, kui pikk võiks olla teekond kodust lasteaeda, kas see peaks olema kuidagi reguleeritud või kas te olete praeguse elukorraldusega rahul? Või pole te rahul, ülereguleerimist ka otstarbekaks ei pea, aga pakute mõne kolmanda lahenduse?

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar