14. november 2012

Salastatud tee-ehitusprojektidest

Suisa tragikoomiline on "kabinetis sündinud" Tallinna linnavõimu selgitus selle kohta, miks Mustamäe linnaosa valitsuse poolt rahastatud tee-ehitusprojekt salastamisele kuulub. Ikka sussa-sassa sassis on need asjad küll, nagu Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul.

Aga lugege ja otsustage ise. Mu meelest ka ei tohiks jalgrattateid autoparklateks ümber ehitada, tegu veel lisaks meie enda algatatud jalgrattateega, ent asi pole sisus, vaid tee-ehitusprojektide salastamises kui sellises.
Taust: Mustamäe aktiivne korteriühistu (selle korteriühistu koduleht on ka juba omaette vaatamisväärsus) soovis ühte linna rahastatud tee-ehituse projekti, aga siis selgus, et kõik projektid, mida pole veel lõplikult kinnitatud, on kuni valmimiseni justkui salajased. Lihtsalt infoks, et mistahes ehitusele eelnebki projekt, plaan, töökava, kuidas iganes seda nimetada. Normaalses vabas ühiskonnas toimub tee-ehitusprojektide nagu ka muude projektide üle ka normaalne arupidamine koos kohalike elanikega, kas saaks näiteks midagi veel paremini teha, midagi tuleks ehk kohalike kogemust mööda muuta jne. Kui asumi elanikud või linnarahvas laiemalt tahab tõepoolest asjas kaasa rääkida, siis pole ju mõtet enam arvamust avaldada siis, kui lindilõikamine käib. Arvamust tuleb avaldada ikka just sellessamas projekti mittelõplikus staadiumis, sest siis ja ainult siis jõuab veel parandusi ning kohendusi teha.
Arupärimise vastusest (vt p 3 viimane lõik) ilmneb aga, et Tallinna linnas on hoopis teine lähenemine must-valgelt kirja saanud.
Tsiteerin: "Avaliku teabe seaduse prg 35 lg 2 p 2 kohaselt võib riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku juht asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks 
tunnistada dokumendi kavandi ja selle juurde kuuluvad dokumendid enne nende vastuvõtmist või allakirjutamist. Kuivõrd Tallinna linnal ei ole plaanis tellitud projekti realiseerimine ja jalgrattatee asendamine parkimiskohtadega, tuleb seda käsitleda kui dokumendi kavandit ning selle asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamine on põhjendatud, vältimaks valeinformatsiooni levitamist".
Nüüd jääb üle linnakodanikel vaid mõistatada, kui palju salastatud projekte (mida tegelikult realiseerida ei kavatseta) veel kuskil sahtlites lebab ning mis muidugi veel põnevam - iga normaalne projekt selle ettevalmistamise käigus muutub, paraneb, kohandub. Seega ei saa enam ühelegi tee-ehituse projektile kohalikud elanikud ja asumiseltsid kaasa rääkida enne, kui projekt on lõplikust kinnitatud, see tähendab, et selles projektis enam ka mingeid muudatusi teha ei saa? See pole enam JOKK ka mitte, see on selge valetõlgendus linnavõimu poolt.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar