3. juuli 2012

Millal võib samal õppekaval ülikoolis uuesti tasuta õppima asuda?


Kõrgharidusreform muudab aega, mis peab SAMAL õppekaval uuesti TASUTA õpingute alustamiseks ajaliselt eelmisest õpingukorrast mööduma.

Sain sellise küsimuse: Kas uue seadusega (mõeldud on 2013 jõustuvaid muudatusi ülikooliseaduses - LP) on võimalik tasuta kõrgharidust omandada korduvalt üle 2 aasta peale viimast bakalaureust, nagu seda oli vist riigieelarveliste õppekohtadega vana seadusega (nn elukestev õpe)?

Saatsin sellise vastuse: Võrreldes praeguse olukorraga ei muutu alates 2013. aasta algusest tõesti põhimõtteliselt midagi, kuid õppekulusid hüvitamata õppimise õigus tekib uuesti samal kõrgharidusastmel siiski alles pärast läbitud õppekava kolmekordse nominaalkestuse möödumist (integreeritud õppkava korral õppekava kahekordse nominaalkestuse möödumisest). Tegevustoetuse eraldamisel võib riik selle piirangu osas ette näha valdkondlikke erisusi, mille puhul teist korda samal kõrgharidusastmel ilma õppekulusid hüvitamata õppimine on lubatud.
Õppimine samal õppekaval ja lühema aja jooksul pole loomulikult keelatud, ainult et sellisel juhul ei taga riik automaatselt tasuta õpingu võimalust. 

Algataja ehk Haridus- ja Teadusministeeriumi poole esitatud seadusemuudatuse seletuskiri ütleb põhjenduseks järgmist: "Sellise piirangu eesmärk seondub sellega, et riigi jaoks on oluline tagada eelkõige esimese kõrghariduse omandamine. Lubades piiramatult kõrgharidustasemel õppida tekib ebavõrdne olukord esmakordset spetsialisti haridust omandavate ja juba korra kõrghariduse omandanud isikute vahel. Tõenäoliselt osutuvad kord juba kõrghariduse omandanud isikud sisseastumiseksamitel edukamateks. See võib luua olukorra, et ülikooli esimest korda astuvad noored kõrgharidust omandama ei mahu ja vastu võetakse need, kellel kord juba riigi raha eest kõrgharidus omandatud ja kes võiksid tööturule siseneda."

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar