8. aprill 2011

Kui laps läheb Tallinnas kooli

Tallinna koolikatsetest. Lapsevanema teadlikkus pole kunagi varem omanud nii olulist tähtsust laste parema enesetunde ja väärikuse tagamisel.
Ehk olete tähele pannud, et tänavu on kevad esimestesse klassidesse astuvatele lastele tulnud teisiti.  Tallinn on vastu võtnud uue koolidesse vastuvõtu korra. Lühidalt selgitades on selle korra erinevused võrreldes varasemaga järgmised:
Näidis kooli hoolekogu infokirjast
teistele lapsevanematele
- Kõik lapsed kandideerivad kõikidesse koolidesse. Mul pole täpseid andmeid, aga keskmiselt on üks laps teinud avaldused 3-5 kooli. 
- Kui senini olid ülelinnalise valikuga koolid ja piirkonnakoolid, siis nüüd on kõik koolid ülelinnalise valikuga koolid.
- Uue sisu on saanud mõiste "elukohajärgne kool". Nimelt on elukohajärgne kool nüüd mistahes kool, kus teie laps käib. Seega, kui elate näiteks Pääskülas, teie laps aga käib GAGis, siis ongi GAG teie lapse elukohajärgne kool. Kui aga teie laps käiks Pääskülast kooli näiteks Lasnamäele, siis oleks see samamoodi teie lapse elukohajärgne kool. Selle sõnamängu on Tallinna linn välja mõelnud ilmselt selleks, et saaks korrutada: Igale lapsele on koht tema kodulähedases koolis tagatud. Jah, uue korra kohaselt on se tõepoolest nii, ehkki nõuab harjumist, sest sõna ei tähenda määruse kohaselt seda, mida ta tegelikult tähendab.
- Igas klassis on Tallinna linn endale reserveerinud kaks kohta, seega siis kokku meie koolis 4 kohta, mille õpilased määrab Tallinna linn. 
- Juhul, kui kooli on tahtjaid rohkem kui koolis on kohti, on koolil õigus korraldada lastele katsed. Meil on rohkem avaldusi kui meie koolil on pakkuda koolikohti, seega toimuvad meie kooli soovijate vahel katsed. Katsete tulemusena täidab kool 22 + 22 õppekohta. Või 24 + 24, kui klassis on 26 last ja koolis kaks paralleeli.
- Kuna lapsevanemad ja lapsed on esitanud avaldusi keskmiselt 3-5 kooli, siis tähendab see, et osa lapsi, kes katsed edukalt läbis, tegi seda arusaadavalt ka teistes koolides, ning need lapsed satuvad olema siis mitme kooli nimekirjas. Ülejäänud lastele aga teatakse, et teie pole nendele 44-le kohale saanud. 
- Tallinna Haridusamet on ette näinud, et koolid teatavad oma nimekirjad linnavalitsusele ning linn ise korjab lapsevanematelt kokku info, et millise kooli siis laps lõplikult valis - vabaks jäänud kohad ehk praegu teadaoleva statistika kohaselt umbes 3/4 koolikohti täidab linnavalitsus ise lapsi määrates. 
- Pealtnäha tore mõte on aga tegelikult kurvakstegevalt lastevaenulik - kuna nüüd ei liigu lapsed enam "üles" vabanenud kohtadele pingerida pidi, vaid määramiste alusel, saab mõttetult suur hulk lapsi kõigepealt teate, et nad polegi "kvalifitseerunud". Kallid lapsevanemad, ilmselt oskate ette kujutada, kui palju pisaraid ja südamevalu see nendele lastele tähendab, seda eriti olukorras, kus TEGELIKULT on need kohad ju olemas. 
- See tähendab, et on äärmiselt oluline teiste laste ja nende perede südamevalu vähendamiseks KOHESELT TEATADA nendel lapsevanematel, kelle laps on TIK'i katseid teinud ja kelle laps on "esimeses ringis" saanud sisse, et kas see kool on nende vanemate tegelik eelistus või asub laps õppima mõnda teise kooli. Seega, kui teie laps soovib õppima asuda TIK'i ja kui teie laps on ka katsed edukalt läbinud, siis kohe, kui te olete katsete tulemuse teada saanud, kinnitage oma valik (kas TIK või mõni teine kool) koolile üle ja nii saab võimalikule vabanevale kohale asuda rõõmsalt ja südamerahuga järgmine laps, kes pingereas jäi esiotsa allapoole. 
- Kui te jätate teatamata, siis täidetakse vabanevad kohad elanikeregistri kannete alusel. Niiehknaa täidetakse kohalike lastega linna poolt reserveeritud kohad, lihtsalt kesklinnas on koolikohti oluliselt rohkem kui siinkandis elab lapsi. 
- Tallinna Haridusamet üritab levitada juttu, justkui oleks varajane lapsevanemate poolne teatamine kuidagi ebaseaduslik. Eldust! Ei oskagi miskit kosta, et see lihtsalt pole kuidagi ebaseaduslik, vaid toimub teiste laste ja nende perede huvides. Niisamuti nagu kui te tasute arve enne maksetähtaega, siis te käitute ka täiesti seadusepäraselt ja lisaks rõõmustate veel ka makse saajat ;-)
Igaks juhuks rõhutan, et täpselt seesama loogika - koheselt oma lõplik otsus teada anda - kehtib kõikides Tallinna koolides. Kuna kõik lapsed kandideerivad mitmesse kooli, siis on arusaadavalt ülebroneerimine ning arusaadavalt on ebamõistlikult suur hulk lapsi, kes hakkab saama teadet, et te pole sisse saanud, oodake linna määramist - aga kui lapsevanemad käituvad teiste laste suhtes hoolivalt, siis saavad need lapsed ka üsna kohe oma koolikoha kätte. Olgem siis palun inimlikud, eks ole!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar