19. märts 2012

Planeeringu avalik arutelu Tallinna kombel

Kuidas korraldada detailplaneeringu avalikku arutelu?

Planeerimisseadus ütleb meile, et selleks, et inimesed saaksid neile arutamiseks mõeldud arutelule kohale tulla, tuleb panna üles kuulutused ning muuhulgas avaldada teade ajalehes. Ajalehes teate avaldamise kohta ütleb seadus (paragrahv 18, lõige 6) nii:

Planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus või maavanem teatab vastavas ajalehes planeeringu avaliku väljapaneku ning maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust. Teates tuleb:
1) anda informatsiooni planeeritava maa-ala suuruse ja asukoha kohta;
2) tutvustada lühidalt planeeringu sisu;
3) detailplaneeringu puhul anda informatsiooni kavandatava hoonestuse iseloomu ning olulisemate maakasutus- ja ehitustingimuste kohta.


Ja nüüd lugege kõrvalasuvast Postimehes ilmunud Tallinna linnasüdame ühe kõige olulisema planeeringu kohta ja arvake ära, kuhu ja millal arutlema minna tuleb?

Ajaveebiloo kirjutamise hetkel ehk 3 päeva pärast lehekuulutuse ilmumist polnud selle arutelu kohta midagi üleval ka Tallinna planeeringute registris.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar