14. oktoober 2011

Kui kallis on lapse toit lasteaias?


Lasteaia toiduraha maksavad lapsevanemad, kui seda kulu ei kata kohalik omavalitsus. Lapsevanemad ise otsustavad ka toiduraha suuruse, mis erineb lasteaiati näiteks Tallinnas peaaegu kaks korda.
Madalaim on Tallinna Haridusameti andmetel ühe lapse kohta päevas 1.11 eurot ja kõrgeim 1.98 eurot ühes asutuses ühe päeva kohta. Mõnel pool jääb aasta lõpuks raha ülegi - mõnel pool tellitakse selle eest pidulik Jõululaud. Tallinna Haridusamet kinnitab, et kui lapsevanemate poolt makstud toiduraha üle jääb, siis kantakse see ülejääk aasta lõpus linna üldtuludesse (loe: näiteks täiendavateks maksteks Tallinna TV-le), sest selline finantskord omavalitsustes lihtsalt kehtib.

Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu, kus on iga rühma lastevanemate esindaja. Seda raha tohib kasutada üksnes toiduainete ostmiseks, kuna kõik muud toidu valmistamisega seotud kulud (kokkade ja abitööliste töötasu, tehnika, kommunaalkulud jms) maksab omavalitsus. Samuti tasub omavalitsus nende laste toiduraha, kes pere majanduslikust olukorrast tulenevalt seda maksta ei jõua. Seda reguleerib koolieelse lasteasutuse seadus paragrahv 24 lõige 5.
Lapsevanemad võivad otsustada näiteks, et ostetaksegi kallimat mahetoitu, aga võivad otsustada ka, et ostetakse kõige odavamat, tulgu see kuitahes kaugelt ja kuitahes kemiseeritult. Nõuded lasteaiatoidule on olemas, need leiad siit. Täpselt loetakse kaloreid, aga kas laps saab kalorid lihavabast viinerist või värskest kalast, on kohapealse otsustamise küsimus.
Seega, head lapsevanemad, kui me järgmisel korral hakkame lasteaia toiduraha arutama, siis arutlegem ka järgnevat:
1) Kuidas on lasteaias senimaani toiduainete ostmiseks mõeldud raha täpsemalt kasutatud?
2) Millistelt pakkujatelt toiduaineid ostetakse? Hinnad ja kvaliteet erinevad väga palju.
3) Kas menüü koostamisel on kasutatud ka poolfabrikaate, mis on korraga ni ebatervislikud kui ka hinnalt kallimad? Näiteks viinerid, kohukesed, kalapulgad, hommikusöögihelbed.
4) Kas lasteaia toidukorrad tagavad, et laps saab kõhu täis? Kõige enam puudutab see õhtuoodet, mis on samuti lasteaiati erinev. Mõnel pool tuleb laps lasteaiast koju täis kõhuga, teisal on oode olnud nii napp, et laps tahab koju jõudes kohe süüa. Riigi määruse kohaselt peab laps saama 90% oma päevasest toiduvajadusest lasteaiast, seega peaks oode olema ikkagi tõhusam kõhutäis kui lihtsalt klaas mahla.
5) Kas lapsevanemad soovivad eraldi väärtustada toidu kvaliteeti, näiteks värskete toiduainete suuremat osakaalu, kohalikku päritolu toiduainete ostmist, mahetoitu? Tervislik toit võib, ent ei tarvitse kallim olla.
6) Kas lastele soovitakse õpetada tutvumist erinevate maitsetega? Nimelt areneb lapse maitsetundlikkus ikka ainult treenides. Kui laps varases lapsepõlves ei saa erinevate maitsetega harjutada, jäävad tal osad maitseretseptorid välja arenemata ning tema tulevane täiskasvanuelu on selle võrra parandamatult vaesem.
7) Kas eraldi pööratakse tähelepanu toidulaua mitmekesisusele või rahuldutakse sellega, et ühed ja samad toidud korduvad alatihti?
8) Kas lauakommete õppimisele pööratakse tähelepanu? See võib eeldada ka erinevate toitude pakkumist menüüs, et lapsed saaksid harjutada nende viisakalt söömist.
9) Kas lasteaias pööratakse tähelepanu ka eesti traditsiooniliste toitude tutvustamisele? Teiste kultuuride traditsioonilistele toitudele? Näiteks võib ju vastlanädalal ühel päeval süüa eestipäraseid vastlatoite, teisel päeval võtta ette venepärased pliinid ja lastele tutvustada, et eri rahvad on rikkad erinevate kommete poolest. 
10) Toiduga mängimist ma küll ei poolda. Küll aga saab produkte kasutada edukalt õppetegevuseks, näiteks meeldib lastele väga jahust-soolast-veest (retsepte on erinevaid) tehtud voolimismassiga toimetada. See on palju tervislikum ja voolimismaterjalina paremgi kui plastiliin ning kui lapsed saavad ise "ehitusmaterjali" kokku segada, siis on rõõm topeltsuur. Lihtsalt väike vihje aastalõpuülejääkideks...

Kõik see, head lapsevanemad, on lasteaias hoolekogu otsustada ja valida. Praegu kehtivates päevarahades, nagu nägime, on erinevused kahekordsed. Niipalju kui ise olen erinevates lasteaedades käinud, võib sama öelda ka kvaliteedi kohta. Tegutsegem oma laste huvides. Lapseeas on toidul eriti suur tähendus. Ja kindlasti on lasteaedade juhtkonnad ja kokad täpselt samast suuremast eesmärgist huvitatud!

1 kommentaar: